CV

- Syi -

ENG
Szakadát István

1982-ben matematikusmérnökként végeztem a BME-n, majd 1985-ben szociológusként az ELTE BTK-n. 1999-ben szereztem meg a kandidátusi (Ph.D) minősítését a szociológiai tudományok terén. 1987-től a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén dolgozom egyetemi docensként. Oktatási, kutatási témáim közé tartoznak a cselekvéselméletek, a politikai cselekvések, az új média, a hálózati kommunikáció szabályszerűségeinek bemutatása, kutatása. Az akadémiai karrier mellett a magyar digitális kultúra kezdeteitől fogva részt vettem különböző kísérleti projektekben, majd csatlakoztam az új médiával kapcsolatos ipari kezdeményezésekhez is. 1994-97 között egyik vezetője voltam az ABCD Magazin CD-ROM-os periodikának, majd részt vállaltam a Matáv internetes projektjeinek tervezésében, irányításában. 2002-től a Magyar Telekom és a BME által közösen alapított Média Oktatási és Kutató Központ (MOKK) szakmai vezetője lettem. A 2000-es években különböző (NKFP- és IHM-finanszírozású) K+F-projektekben a nyelvtechnológia és más szemantikus technológiák alkalmazási lehetőségeit kutattam a konzorciumi partnerekkel közösen (a Szavak hálójában, az Adatrosta, a Szószablya, a Hunglish és a Magyar Egységes Ontológia projektekben). Részt vettem a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) előkészítési folyamatában, majd a NAVA metainformációs rendszerének megtervezésében, illetve a Nemzeti Digitális Adattár (NDA), majd a MaNDA koncepciójának kidolgozásában, a rendszer elindításában, továbbfejlesztésében. 2009-ben csatlakoztam a Mindentudás Egyeteme 2.0 projekthez, ahol az új ME-portál felépítését irányítottam. 2007-ben könyvet jelentetettem meg az új média sajátosságairól, 'Egyben az egész' címmel. Ezután érdeklődésem a cselekvés- és játékelmélet irányába fordult. Ebben a témában 2008-ban tankönyvet írtam ('Cselekvéselmélet dióhéjban'), majd egy újabb könyvet jelentettem meg 2014-ben ('syi.hu/cse').

Munkahely BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
Beosztás egyetemi docens
Cím 1111 Budapest, Egry J. utca 1. E ép. 707. szoba
Telefon (+36 1) 463 3218
Fax (+36 1) 463 3516
E-mail i(csiga)syi.hu
Web syi.hu

Munkahelyi tevékenység
 
2002 - 2010 szakmai vezető, MOKK
2001 - 2004 vezető kutató, Axelero Rt.
2000 - egyetemi docens, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
1999 - 2002 a BME IK Média Lab tagja
1999 - 2003 tanszékvezető-helyettes, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
1999 - 2001 osztályvezető, MATÁVnet Kft./Axelero Rt. Alkalmazásfejlesztési Osztály
1998 - 1999 projektvezető, Origo Kft., majd MATÁVnet Kft.
1997 - 1998 szakértő, MATÁV Rt. Tartalom Projekt
1997 - 1998 Rajk Kollégium, vendégoktató
1994 - 2000 egyetemi adjunktus, BME Szociológia Tanszék
1994 - 1996 CD-ROM-szerkesztő, -fejlesztő, IDG Magyarország Lapkiadó Kft.
1991 - 1994 Századvég Politikai Iskola, alapító oktató
1990 - 1995 BKE Szociológia Tanszék, vendégoktató
1987 - 1994 egyetemi tanársegéd, BME Szociológia Tanszék

Végzettség
 
1980 - 1985 ELTE Bölcsészettudományi Kar, szociológia szak
1977 - 1982 BME Gépészmérnöki Kar, matematikusmérnök szak

Tudományos, oktatási minősítés
 
2015 dr. habil (BCE)
1999 szociológiai tudományok kandidátusa

Szervezeti tagság
 
2013 - Országos Könyvtári Kuratórium tagja
2006 - Magyar Szociológiai Társaság tagja
2005 - Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagja
2004 - 2014 Szerzői Jogi Szakértői Testület tagja

Díjak, kitüntetések
 
2001 a BME GTK Kiváló Oktatója
1991 Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Érdemérme

Fontosabb fejlesztések
 
2011 MozgóKépTár VI., magyar filmtörténeti CD-ROM-sorozat, MFI
2009 - 2011Mindentudás Egyeteme 2.0 portál
2005 online atlasz, térinformatikai adatbázis, BME
2002 [origo] Voks 2002, választási adatbázis, Axelero-BME
2002 MozgóKépTár III., magyar filmtörténeti CD-ROM-sorozat, MFI
2001 MATÁV online tudakozó, Axelero-Virgo
2001 [origo] Webtárház alapozó projekt, Axelero Rt.
2000 Olimpiatörténeti adatbázis, MATÁVnet Rt.
1998- AltaVizsla Katalógus és tezaurusz, MATÁVnet Kft.
1999- Üzleti Negyed, gazdasági és jogi szolgáltatás, MATÁVnet Kft.
1998- [origo] portalszolgáltatás, Origo Kft.
1991- POLIS - politikai és társadalomstatisztikai térinformatikai adatbázis, online információs rendszer, BME SZT
1995- MozgóKépTár, magyar filmtörténeti adatbázis, MFI
1999 MozgóKépTár V., magyar filmtörténeti CD-ROM-sorozat, MFI
1996 MozgóKépTár I., magyar filmtörténeti CD-ROM-sorozat, MFI
1996 MozgóKépTár I. online, online magyar filmtörténeti adatbázis, MFI
1994 - 1996 ABCD Interaktív CD-ROM Magazin, IDG Magyarország, szerző, fejlesztő, szerkesztő (társszerkesztő: Nyírő András)
1996 Bartók Béla CD-ROM, Magyar Rádió, interaktív szakértő
1993 Politika for Windows, multimédia CD-ROM, Aula (4 kiadás), szerző, fejlesztő (társszerző: Nyírő András)

Kutatások, pályázatok
 
2011 - 2014 Normák, közös tudás, kooperáció, BME, OTKA-kutatás
2005 - 2006 MEO, NKFP2-pályázat, BME-MorphoLogic-Scriptum-ALL-MTA NYTI-SZTE konzorcium
2002 - 2005 Adatrosta, NKFP-pályázat, BME-ELTE-SZTAKI-Econet-Axelero konzorcium
2002 - 2006 A szavak hálójában, NKFP-pályázat, BME IK-Axelero konzorcium
2002 E-learning kutatás és fejlesztés módszertani kérdései, Apertus pályázat, BME-ELTE-Mimoza konzorcium
2001 - 2002 Terminus-rendező, MEH IKB pályázat, Axelero-Neumann-ház konzorcium
2001 - 2002 A deontikus logika alkalmazásának lehetőségei, OTKA, BME SZKT
2000 A Nemzeti Audiovizuális Archívum, előkészítő tanulmány, NKÖM, BME IK
1999 Konvergencia a média felől vizsgálva I., OMFB TEP, BME SZKT és BME ITTK
1999 Konvergencia a média felől vizsgálva II.,OMFB TEP Iroda, BME SZKT és BME IK
1996 - 1999 Területi statisztikai adatok elemzésének módszertani problémái, OTKA, BME SZT
1998 Kisebbségek, vallásosság területi dinamikája, OKTK, BME SZT
1995 - 1997 Ifjúság, hátrányos helyzet, képzettség, bűnözés, OKTK, BME SZT
1994 - 1995 Társadalomstatisztikai adatok területi összefüggéseinek elemzésére alkalmas térinformatikai rendszer továbbfejlesztése, OKTK
1991 - 1994 A kelet-európai politikai elitek összehasonlító vizsgálata, OTKA
1991 - 1993 A tudáselittől a nómenklatúráig, OTKA, ELTE Szociológiai Intézet
1988 - 1989 Állam, politikai rendszer, modernizáció, MTA Szociológiai Kutató Intézet
1987 - 1990 Az elektronizációs kormányprogram implementációs vizsgálata, EGP
1986 - 1990 A technika befogadásának társadalmi feltételei, Társadalomtudományi Intézet