A politikai cselekvések szabályszerűségei

- Syi -


A tantárgy célja

A kurzus első harmadában a tantárgy a politika cselekvések szabályszerűségeinek feltárása során bemutatja a hatalom és uralom jelenségeinek legfontosabb vonásait, a politika világának történeti fejlődését, a változásokhoz kapcsolódó eszmék, hivatkozások belső logikáját, majd elemzi a demokratikus politikai berendezkedést meghatározó és fenntartó elveket és gyakorlatokat olykor szembeállítva a kommunista politikai uralom jellegzetességeivel. A kurzás kétharmadában végigmegyünk Magyarország politikatörténetén 1944-től kezdve napjainkig bezárólag. Egy-egy órában bemutatjuk a legfontosabb korszakokat. Az egyes korszakok bemutatását sok-sok adat, kép, videórészlet felvillantásával próbáljuk meg élményszerűbbé tenni. Bár a hangsúly a politikaitörténeten van, olykor-olykor szóba kerülhetnek társadalomtörténeti kérdések is, a kurzus végén kitérünk néhány fontos és sokakat érintő közpolikai kérdés rövid tárgyalására.


A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 1. Rövid politikaelméleti alapozás, a legfontosabb fogalmak bemutatása. Hatalom- és uralomelmélet. Normativitás, értékek, érdekek, konfliktusok, jogrendszerek, bürokráciaelmélet, állam, államigazgatás, civil társadalom, pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus.
 2. Az európai társadalomfejlődés értelme, a demokratikus szabadságtechnikák kialakulása az európai kultúrkörben. Az emberek vagy a törvények uralma. A demokratikus és totalitáriánus rendszerek, a modern politikai diktatúrák.
 3. A társadalmi választások elmélete: a közösségi döntések sajátosságai, választási eljárások, választási rendszerek. Önkormányzatiság kérdései. Médiapolitika, régi és új hatalomtechnikák. Világpolitika, nemezeti politika.
 4. A kommunista-bolsevik típusú politikai uralom jellemzői, történelmileg sajátos, egyedi vonásai. A nómenklatúra: a káderhatásköri listák rendszere. A nómenklatúra-rendszer változásai.
 5. A hatalom megragadása, a kommunista politikai berendezkedés alapjainak megteremtése, 1944-1948
 6. A kommunista politikai berendezkedés megszilárdulása, a Rákosi rendszer működése, 1948-1953
 7. A politikai berendezkedés válsága, Nagy Imre kormányra kerülése, az 1956-os forradalom, 1953-56
 8. Kádár hatalmának megszilárdulása, a kádárizmus kereteinek kialakulása, 1956-1963
 9. A gazdasági mechanizmus reformja, decentralizáció, 1963-1973
 10. Biszku-Komócsin-csoport ellenreformja, recentralizáció, olajválság, valutaválság, 1973-1978
 11. Mérsékelt reform, restrikciós gazdaság politika, óvatos nyitás nyugatra, 1978-1985
 12. A kommunista politikai uralmi szerkezet felbomlása, Kádár, Grósz, Pozsgay bukása, a rendszer szétesése, 1985-1990
 13. A rendszerváltás után politikatörténet rövid vázlata, 1990-től napjainkig
 14. Politikai térstatisztika a rendszerváltástól napjainkig: magyar parlamenti választási és társadalomstatisztikai adatok elemzése, a regionális, településföldrajzi összefüggések bemutatása
 15. Kitekintés néhány közpolitikai témára: romaintegráció, eladósodás, felsőoktatás, nyugdíjaskérdés


Szakirodalom


A tananyag prezentációja

Miután betöltötte a prezentáció tartalmát (a prezi-ablak alján található nyílra kattintva), a prezentációt többféle módon használhatja. Egyrészt egyesével lépdelve végigmehet a prezentáció ajánlott útvonalán (vagy a prezi-ablak nyílai vagy a billentyűzet 'jobbra mutató nyíl' gombja segítségével), másrészt szabadon bejárhatja az anyagot (a ZUI-navigáció lehetőségeinek megfelelően). A prezentációt megnézheti a prezi-ablakban, de kinagyíthatja a teljes képernyőre is.