- Syi -

 

 

Prezik, amiket az óráimra meg magamnak csináltam
Cselekvéselmélet

cselekvéselméleti keret
érték
norma
büntetés
szokás, érdek
hatalom és uralom
játékelméleti keretrendszer
szimmetrikus játékok
aszimmetrikus játékok
direkt recoprocitás
indirekt reciprocitás, reputáció
koordinációs problémák
méltányosságelméletek
aszimmetrikus információs játékok
közös tudás
érzelem
Politológia

politológia
társadalmi választások elmélete
kis magyar politikatörténet
pártállam
társadalomföldrajz
logika

modális logika
deontikus logika
preferencialogika
mereológia
relációelmélet
propozicionális logika
ontológia
kommunikáció

érveléselmélet
szemantika
kommunikáció
információ
morális pánikok
perspektíva
orca
arcképcsarnok
konferenciaelőadások

OTKA2011
Weber cselekvéselméleti ontológiája
Mikor megy a sok kicsi sokra?
Szociológia és logika
Adatrobbanás, szenzorforradalom
Manda névtér