Könyvek

- Syi: publikációs jegyzék-

 

 

 Szakadát István

MTMT     |    WebofSciences     |    Scopus     |    Google Scholar


könyvek | legfontosabb publikációk | összes publikációSyi, syi.hu/cse, L'Harmattan, 2014
CSE, mert cselekvéselmélet. Hogy mi az? Ha cselekvés, akkor gyakorlat, ha elmélet, akkor tudomány, tehát gyakorlati tudomány? Talán. Ebben a könyvben azt próbálom meg összeszedni, hogy milyen szabályszerűségeket találhatunk a társadalmi cselekvéseinkben. Olyan kérdésekre keresem a választ, hogy mit jelent az érték, a norma fogalma, igaz-e, hogy önző és racionális lények vagyunk, milyen társadalomtechnikákkal oldjuk fel konfliktusainkat, amikor kapcsolatba lépünk egymással, és valamennyiünk döntésétől függ az, hogy milyen kimenete lesz ennek a kölcsönös egymásra hatásnak, akkor mennyire és hogyan határozzák meg a végeredményt a társadalmi helyzet sajátosságai, vagy másként: hányfajta helyzetbe kerülhetünk életünk során, elképzelhetetlenül bonyolult vagy pont fordítva, nagyon is egyszerű az életünk, és inkább ugyanazokat a játszmákat játsszuk egész életünkben, van-e recept arra, hogy az együttműködést kialakítsuk és fenntartsuk magunk között, miért fontos az életünkben a büntetés jelensége, ... milyen kikerülhetetlen problémákkal találhatjuk szembe magunkat a közösségi döntéseink során ...
Kangyal András, Laufer László (szerk.) Gépérzet, L'Harmattan, 2009
Tanulmányok az ember és számítógép közötti interfészek, a számítógépek által közvetített interakciók, a digitális tartalmak közti navigáció kérdéseiről. A tanulmányokat érdekes adalékként egészíti ki a fejlécben olvasható (a könyvben egészében végigvonuló) kommunikációs technológiák történeti kronológiája.Syi, Cselevéselmélet dióhéjban, Typotex, 2008
A könyvben van jó sok játékelmélet, szó esik a reciprocitás értelmezéseiről, de a társadalmi cselekvés leírásához elengedhetetlen olyan fogalmak is előkerülnek, mint érték, norma, döntés, hatalom, uralom.
Syi, Egyben az egész. Egytől egyig. Typotex, 2007
A digitális hálózati média mindent egységesít és egyesít. A könyv, a fénykép, a tévé, a magnó, a lemezjátszó, a rádió, a tévé, a CD, a bakelitlemez, a kazetta, a szalag - a történelem sokféle kommunikációs eszköze mind eltűnik. Új média terjed el mindenhol.
S.Nagy Katalin, Szakadát István (szerk.) Média és társadalom, Műegyetemi Kiadó, 2006
válogatás a Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központ munkatársainak munkáiból: a nyelvtechnológiától a médiaelméleten át a médiaszociológiáig.Mészáros József, Szakadát István, Magyarország Politikai Atlasza 2004, Gondolat, 2005
Az 1990 és 2002 közötti parlamenti választások. valamint sok-sok társadalmomstatisztikai adatkör alapján készített 120 térkép mellett neves szerzők elemezései is szerepelnek a kötetben.
Mészáros József, Szakadát István, Magyarország Politikai Atlasza 1998, Gondolat, 1999
A kilencvenes évek parlamenti választásainak adatai, népszámlálási adatok, és éves társadalom- és gazdaságstatisztikai adatsorok térképen megjelenítveMészáros József, Szakadát István, Magyarország Politikai Atlasza, Konrad Adenauer Stiftung, 1995
Az 1990-es és 1994-es parlamenti választások, valamint az 1990-es népszámlálás adatai térképekre rajzolva.
Farkas János, Szakadát István, Csúcstechnológiák, döntési csúcsok,
Mennyire tudott érvényesülni a pártállami akarat? Egy kormányprogram tanulságai az államszocializmusban.
Nyírő András, Kelemen Gábor, Szakadát László, Szakadát István, Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához, Interart, 1989
Ami adat 1989 előtt megjelent a pártállam működéséről, az benne van ebben a könyvben